Ring
Ring

Vakuumbrunnar

Vacuumbrunnar
Grundvattensänkning med borrade brunnar.

Vid schakter djupare än 6 m och plats för trappstegssänkning med wellpoint inte är möjligt, kan grundvattnet istället sänkas med s.k. “vakuumbrunnar”.

I nerborrade 6″ sugfilterbrunnar (väl ingrusade) monteras djupbrunnspumpar. Genom att ansluta dessa pumpar lufttätt i sugfiltret fungerar dessa filterbrunnar som vakuumbrunnar.