Ring
Ring

Uthyrning

Hyr rätt Wellpointutrustning

Utnyttja våra resurser, kunskap och långa erfarenhet av problem med grundvatten vid byggnadsplatser och ledningsarbeten. Vi har 50 års erfarenhet av just dessa problem och har den spetskompetens som problemen fordrar. Kostnaden för att själv vid varje tillfälle ha rätt pumputrustning är för hög för enskilda entreprenörer då problemen ofta är av olika storlek.

Vi hyr ut pumputrustning för länspumpning och grundvattensänkning med Wellpoint i hela landet. Vi hjälper till med rätt installation som fungerar på plats till rätt kostnad.

Bilder från olika arbetsplatser:


Djupare ledningsschakt


Installation av VA-ledning


Sänkning för husschakt 5 m från hav


Sänkning vid bro/tunnelbyggen


Sänkning för hissgrop


Sänkning i spånt med ledning hängande på spåntens hammarband


Sänkning i spånt


Installation och utrustning avgörande för kapaciteten