Ring
Ring

Trappstegssänkning


Funktionsbild för grundvattensänkning vid djup större än 6 m, med s.k. trappstegssänkning.