Ring
Ring

Marksanering

Grundvattenrening med Wellpoint-system

Miljöproblemet är snart byggbranschens största problem och växer med antalet nedlagda industrier och bensinstationer.
MARKSANERING

Wellpoint har i snart 50 år tillverkat specialpumpar för grundvattensänkning och därmed fått stor erfarenhet och kunskap i denna teknik. Under utvecklingens gång har vi uppmärksammats för vår teknik och blivit engagerade i flera större saneringsprojekt. Utvecklingen med marksanering går snabbt och det kommer ständigt nyheter. Tack vare vår långa erfarenhet av grundvattensänkning med vakuum ligger vi även väl framme vad beträffar utvecklingen av marksaneringsteknik.

RENINGSPROCESS

Förorenat grundvatten pumpas upp varefter det får passera genom olika antal reningsfilter som renar vattnet innan det återförs i renad form till grundvattnet. Processen återupprepas tills dess att grundvattnet är fritt från föroreningar.

 

 

 

Marksanering