Ring
Ring

Länspumpar • Centrifugalpumpar • Vakuumpumpar

Wellpoint

El- och dieseldrivna vakuumpumpar för grundvattensänkning
och pumpning av större vattenmängder.HÜDIG ljuddämpad, dieseldriven 4" vakuumpump. Max sughöjd 9m,
Kap. 2000 l/min.
VARISCO dieseldriven vakuumpump 4" o 6". Max vakuum: 9m,
Kap. 5000 l/min.
HÜDIG el-driven vakuumpump 1 x 4", 2 x 4". Max sughöjd 9m,
Kap. 2000-4000 l/min.
VARISCO ljuddämpad, dieseldriven vakuumpump 4" o 6",
Kap. som ovan.
HÜDIG Katastrofpump för stora vattenmängder.
VARISCO ljuddämpad, dieseldriven vakuumpump 2 x 6", Kap. 6000 l/min.