Ring
Ring

Enstegssänkning

Enstegssankning


Funktionsbild för grundvattensänkning vid djup mindre än 6 m,
s.k enstegssänkning.