Ring
Ring

Brokonstruktioner

Brokonstruktioner
Funktionsbild för grundvattensänkning i samband med brokonstruktioner.

Vid genomgång av vägbanken kan behov av grundvattensänkning uppstå även på andra sidan.