Ring
Ring
03 Sep 2014
: 0

03 Sep 2014
: 0

03 Sep 2014
: 0

Läggande av avloppsledningar

Nedläggning
Funktionsbild för grundvattensänkning i samband med nedläggning av olika typer av rör, bl.a. avloppsledningar.


03 Sep 2014
: 0

Vakuumbrunnar

Vacuumbrunnar
Grundvattensänkning med borrade brunnar.

Vid schakter djupare än 6 m och plats för trappstegssänkning med wellpoint inte är möjligt, kan grundvattnet istället sänkas med s.k. “vakuumbrunnar”.

I nerborrade 6″ sugfilterbrunnar (väl ingrusade) monteras djupbrunnspumpar. Genom att ansluta dessa pumpar lufttätt i sugfiltret fungerar dessa filterbrunnar som vakuumbrunnar.


03 Sep 2014
: 0

Brokonstruktioner

Brokonstruktioner
Funktionsbild för grundvattensänkning i samband med brokonstruktioner.

Vid genomgång av vägbanken kan behov av grundvattensänkning uppstå även på andra sidan.


27 Aug 2014
: 0

Trappstegssänkning


Funktionsbild för grundvattensänkning vid djup större än 6 m, med s.k. trappstegssänkning.


27 Aug 2014
: 0

Enstegssänkning

Enstegssankning


Funktionsbild för grundvattensänkning vid djup mindre än 6 m,
s.k enstegssänkning.